Реєстрація доменів

Шукати
Обрано зон: 0
Завантажити ще 0 доменів

84.00
120.00
84.00
120.00
60.00
60.00
84.00
84.00
858.00
576.00
348.00
324.00
282.00
312.00
300.00
780.00
672.00
270.00
792.00
1698.00
252.00
252.00

84.00
348.00
1368.00
756.00
3744.00
1230.00
1200.00
1230.00
1200.00
1992.00
1992.00
1230.00
1230.00
1992.00
1230.00
2016.00
804.00
2016.00
2016.00
1230.00
2016.00
2016.00
1230.00
2016.00
1200.00
3684.00
1230.00
1230.00
888.00
3744.00
3744.00
3744.00
804.00
1230.00
2406.00
804.00
2016.00
1230.00
1794.00
2016.00
1230.00
1230.00
1458.00
1230.00
1992.00
2046.00
1230.00
5766.00
1230.00
1230.00
2016.00
3390.00
1230.00
2016.00
1230.00
1230.00
2016.00
1230.00
2016.00
1290.00
1992.00
2016.00
1230.00
2016.00
2016.00
1230.00
888.00
2016.00
894.00
1230.00
2016.00
1230.00
1230.00
1230.00
2016.00
1314.00
408.00
1230.00
1356.00
888.00
1230.00
1494.00
888.00
1200.00
1050.00
408.00
576.00
888.00
1008.00
1200.00
1992.00
5610.00
1818.00
2016.00
984.00
804.00
888.00
1200.00
2016.00
804.00
1230.00
888.00

120.00
120.00
84.00
2838.00
894.00
2016.00
1230.00
1230.00
4746.00
804.00
1230.00
1230.00
804.00
1230.00
804.00
1794.00
1230.00
2016.00
2016.00
1230.00
2016.00
948.00
1086.00
888.00
888.00
1230.00
888.00
894.00
3744.00
1230.00
888.00
1314.00
576.00
780.00
28284.00
3390.00
408.00
858.00
1002.00
1230.00
2016.00

5610.00
2016.00
1200.00
2016.00
2016.00
1230.00
1458.00
576.00
912.00
432.00
1002.00
1140.00
1230.00
1230.00
804.00
828.00
11322.00
2016.00
1230.00
1200.00
1512.00
912.00
1002.00
576.00
1002.00
1230.00
804.00
1230.00
1230.00
804.00
828.00
1458.00
1200.00
2016.00
804.00
804.00
888.00
804.00

576.00
2838.00
2784.00
2016.00
948.00
1230.00
810.00
1140.00
912.00
1230.00
5766.00
804.00
888.00
810.00
804.00
1230.00
432.00
1230.00
1002.00
1230.00
1230.00
888.00
1002.00
1314.00
2640.00
804.00
576.00
11322.00
810.00
462.00
1230.00
804.00
2016.00
888.00

336.00
804.00
2556.00
2016.00
888.00
1458.00
2016.00
1422.00
804.00
2016.00
1140.00
888.00
1230.00
1230.00
576.00
1818.00
1314.00
1230.00
1230.00
1230.00

3744.00
2016.00
1230.00
1992.00
3744.00
5610.00
1230.00
1230.00
2016.00
2016.00
1992.00
1992.00
2016.00
3744.00
3744.00
1230.00
804.00
2406.00

3744.00
2046.00
576.00
2016.00
576.00
576.00
2406.00
1458.00
1230.00
2016.00

1230.00
2016.00
1230.00
1230.00
1230.00
2016.00
1230.00
1230.00
2016.00
2016.00
2016.00
804.00
2016.00
2556.00
2016.00
1230.00
2016.00
1230.00
804.00
576.00
1230.00
1230.00
1230.00
1230.00
1992.00
1230.00
2016.00
1230.00
1230.00
804.00
804.00
3744.00
2046.00
1230.00
1230.00
1992.00
1230.00
1818.00

2340.00
804.00
2016.00
2016.00
1230.00
576.00
2016.00
1992.00
1992.00
804.00
2016.00
1230.00
2016.00
492.00
576.00
2016.00
2556.00
1230.00
1230.00
804.00
1230.00
2016.00
1422.00
1230.00
2046.00
1230.00
912.00
2016.00
1230.00
576.00
948.00
2016.00
1140.00
1230.00
1002.00
828.00
1200.00
804.00
1230.00
2016.00
1140.00
1356.00
576.00
2274.00
3744.00
576.00
1140.00
4536.00
606.00
1458.00
2046.00
1230.00
2016.00
2016.00
1314.00
1794.00

1992.00
1230.00
2016.00
2016.00
1998.00
1458.00
2016.00
2016.00
1230.00
3744.00
882.00
2016.00
1230.00

84.00
1692.00
3744.00
1512.00
2016.00
1200.00
4746.00
576.00
804.00
2016.00
1230.00
2406.00
804.00
576.00
2016.00
2016.00
828.00
576.00
2016.00
1230.00
2016.00
2016.00
2046.00
2016.00
2016.00
1230.00
888.00
1200.00
912.00
1230.00
1314.00
576.00
756.00
1230.00
2016.00
1878.00
1230.00
1002.00
612.00
1050.00

60.00
84.00
858.00
804.00
1200.00
2838.00
756.00
2274.00
756.00
1230.00
894.00
888.00
1314.00
2016.00
1050.00
1230.00
270.00
828.00

1230.00
2340.00
804.00
2016.00
2838.00
3744.00
1878.00
2274.00
756.00
3744.00
804.00
690.00
1230.00
804.00
804.00
2046.00
2016.00
1512.00
894.00
1230.00
1200.00
1140.00
1230.00
1230.00
2016.00
2016.00
2016.00
1200.00
1230.00
1992.00
5610.00
2838.00
2556.00
1230.00
1992.00
576.00
1230.00
1992.00
1140.00
2016.00
1230.00
2784.00
4746.00
2016.00
1992.00
1230.00
804.00
1140.00
1230.00
1992.00
1992.00
1230.00
804.00
2016.00
1230.00
756.00
1230.00
2016.00
804.00
2016.00
2016.00
2016.00
606.00
1140.00
1140.00
1140.00
492.00
1230.00
576.00
1230.00
576.00
1230.00
1140.00
2016.00
2016.00
2016.00
2274.00
1230.00
756.00
2016.00
804.00
1200.00
1230.00
2838.00
576.00
2016.00
948.00
2406.00
576.00
1356.00
1140.00
2016.00
1230.00
1230.00
3684.00
1230.00
1230.00
2838.00
2016.00
1230.00
804.00
888.00
2406.00
3744.00
3744.00
3744.00
2016.00
1230.00
804.00
1230.00
2406.00
804.00
1458.00
2016.00
1230.00
804.00
1230.00
810.00
576.00
858.00
1458.00
1794.00
1230.00
2016.00
882.00
2016.00
2016.00
1230.00
2016.00
2016.00
2016.00
1230.00
1458.00
1140.00
576.00
2556.00
1230.00
1992.00
912.00
828.00
492.00
1140.00
858.00
1230.00
576.00
2016.00
1422.00
2046.00
1230.00
2016.00
804.00
1230.00
5766.00
2016.00
1230.00
1230.00
1230.00
1230.00
1230.00
1230.00
804.00
576.00
1458.00
804.00
1230.00
1230.00
2016.00
804.00
3390.00
888.00
1230.00
2016.00
1230.00
1422.00
2016.00
1230.00
810.00
2016.00
804.00
948.00
1230.00
1230.00
2046.00
1230.00
1314.00
2016.00
2046.00
1290.00
912.00
1086.00
2016.00
1992.00
1230.00
2016.00
1230.00
2016.00
2016.00
432.00
1230.00
576.00
888.00
948.00
1140.00
576.00
1458.00
1230.00
2016.00
1002.00
888.00
1230.00
348.00
1230.00
2016.00
744.00
888.00
1230.00
1140.00
1230.00
2016.00
1230.00
888.00
894.00
894.00
2016.00
1230.00
888.00
894.00
1200.00
1230.00
2016.00
1230.00
1230.00
912.00
804.00
894.00
1230.00
1230.00
1230.00
1314.00
2016.00
2016.00
1314.00
408.00
1230.00
3744.00
1230.00
1356.00
576.00
756.00
1230.00
888.00
1002.00
1230.00
1494.00
1230.00
408.00
1230.00
2016.00
1002.00
888.00
828.00
1230.00
888.00
888.00
1200.00
1002.00
1314.00
1200.00
1200.00
1314.00
1230.00
2016.00
804.00
1050.00
1230.00
1230.00
804.00
408.00
408.00
462.00
1002.00
576.00
888.00
1230.00
1200.00
1992.00
5610.00
1230.00
1140.00
1230.00
1230.00
2016.00
1992.00
15390.00
3744.00
1818.00
2016.00
1818.00
11322.00
1230.00
3744.00
1230.00
28284.00
810.00
2214.00

348.00
1698.00
450.00
282.00
300.00
324.00
312.00
252.00
282.00
282.00
282.00
282.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00
282.00
282.00
156.00
156.00
156.00
342.00
342.00
240.00
462.00
396.00
252.00
252.00
246.00
246.00
252.00
396.00
396.00
462.00
462.00
462.00
252.00
252.00
282.00
282.00
552.00
552.00
552.00
396.00
396.00
342.00
342.00
198.00
162.00
246.00
246.00
252.00
252.00
372.00
252.00
282.00
282.00
282.00
456.00

210.00
1140.00
3600.00
576.00
3258.00
3600.00
690.00
432.00
1998.00
3600.00
636.00
2838.00
2838.00
2838.00
660.00
1710.00
2838.00

Переваги реєстрації доменів в нашій компанії

Управління доменом
Панель управління доменом дозволяє виконувати будь-які операції з доменом
Накопичувальна система знижок
Чим більше доменів Ви купуєте тим більше знижку отримуєте
Прямі договори
Ми працюємо без посередників з адміністраторами доменних зон
Повна автоматизація
Реєстрація домену проходить швидко, а управляти доменом легко і зручно
Безкоштовна парковка домену
Для домену можна створити абсолютно безкоштовно паркувальну сторінку і оформити її так, як ви захочете
Редирект пошти
Вся пошта, яка надходить на домен може бути перенаправлено на будь-яку поштову скриньку
Редирект сайту
Ви можете перенаправити домен на будь-який сайт
SPF політики
SPF забезпечує безпеку роботи поштового сервера і захист від підробки вашого e-mail
SRV-записи
Наші сервера підтримують настройку домену для коректної роботи SIP та XMPP протоколів
Статистика роботи домену
На панелі керування відображено графіки з інформацією про кількість запитів на домен
Повна свобода
Зареєстрований домен можна використовувати на будь-якому хостингу

Умови реєстрації доменів

  1. Заявки на реєстрацію доменів ставляться в чергу і задовольняються за принципом: перший оплатив, перший отримав домен. Першим сплатили вважається той, чиї гроші першими надійшли на розрахунковий рахунок реєстратора.
  2. На один і той же домен може бути подано необмежену кількість заявок.
  3. Якщо Ваша оплата надійшла Реєстратора, а заявка не може бути задоволена через зазначеної в п.1, гроші Вам повертаються.
  4. Заявки, оплата за якими не надійшла в обумовлений в рахунку термін, видаляються з черги.
  5. У разі неможливості надання послуг з реєстрації домену грошові кошти переводяться на особовий рахунок користувача і на вимогу користувача можуть бути йому повернуті тим же самим способом, яким гроші надійшли в систему.

Реєстрація доменних імен для сайтів, як українських, так і міжнародних

Попередня необхідність купити домен може виникнути ще задовго до безпосередньої розробки сайту під конкретні потреби, оскільки цікавить вас ім'я дуже швидко можуть зайняти, краще здійснити подібну покупку заздалегідь.

На сайті є зручне поле, в якому можна перевірити, чи є цікавить вас доменне ім'я вільним на даний момент, якщо воно зайняте - система запропонує вам кілька варіантів, схожих за назвою.

Перед перевіркою нижче є можливість відзначити галочками ті доменні зони, пошук по базі яких і буде проводитися. Є й популярні, так і маловідомі доменні зони, другий варіант кращий для гучних доменних імен. У цій ситуації значно підвищується шанс того, що необхідний адресу буде вільний для реєстрації.

З цінами на реєстрацію, продовження і трансфер доменів для кожної доменної зони ви можете ознайомитися в розділі вартість послуг.

Скільки часу займає реєстрація домену?

Сама реєстрація домену займає всього лише кілька хвилин. Після оплати повної вартості домену ви стаєте його власником, проте додатково знадобиться від 8 до 72 годин, щоб сервера у всьому світі почали розпізнавати ваш домен. Проводиться реєстрація доменів в автоматичному режимі, людський фактор в цій ситуації відсутня, оскільки перевірка на наявність вільного імені здійснюється лише загальним запитом по базі даних.

Можливість зареєструвати домен може як індивідуальне обличчя, так і велика компанія або приватна організація.

Як проходить реєстрація і оплата доменного імені?

Проводиться реєстрація доменного імені після того, як гроші покупця надходять на рахунок компанії.

Може виникнути ситуація, при якій купити доменне ім'я стає неможливо, якщо подібна назва вже хтось придбав до Вас.

Всі заявки стають в єдину чергу, першим отримує ім'я той, від кого раніше надійде оплата. Якщо ви оплачуєте другим номером, то всі гроші в подальшому повертаються, або співробітники компанії пропонують вибрати інше ім'я. Діє зручна накопичувальна система знижок, оскільки багато замовників вважають за краще купувати кілька доменних імен, в подібному випадку з часом розмір знижки збільшується. Надається зручний інструмент для управління, всі домени легко піддаються адміністрування та налаштування. Перевірка домену проводиться протягом декількох секунд.

Парковка домену

Наступною важливою операцією стає парковка домену, сторінку можна оформити так, як цього забажає замовник. Всі доменні імена можуть діяти необмежений проміжок часу, періодично їх потрібно продовжувати на необхідний термін.

Крім того, після покупки стає доступною опція перенаправлення електронної пошти на адреси будь-якого іншого сайту, в залежності від індивідуальних переваг.

Реєстратор доменів надає замовнику повну свободу дій, домен .ua включає в себе мільйони сайтів.

Домен і хостинг в одному місці

На нашому сайті крім домену, можете купити і хостинг. Забезпечивши свій сайт зручною панеллю керування, ви зможете з легкістю вести свій онлайн-бізнес не турбуючись про те, що вам потрібно оплатити домен спочатку в одному місці, а потім хостинг в іншому. Наша система за місяць попередить вас про те, що вам потрібно внести оплату за домен або хостинг.

Реєстрація на 1 рік:
Знижка:
Реєстрація на 1 рік зі знижкою:
Відновлення з Redemption Period:
Продовження на 1 рік:
Трансфер до нас:
Максимальний термін реєстрації, років: