2.7.17. Зміна кодування бази даних

Дізнатися список доступних кодувань можна за допомогою SQL-запиту:
SHOW CHARACTER SET
 1. Підключіться до бази даних за допомогою phpMyAdmin або будь-якого MySQL-клієнта.
 2. Щоб змінити кодування, виконайте відповідний SQL-запит:
  ALTER DATABASE `назва_бази_даних` COLLATE зіставлення;
  SELECT @@collation_database;
  • назва_бази_даних — вкажіть назву бази даних, для якої потрібно змінити кодування.
  • зіставлення вкажіть необхідне зіставлення, наприклад utf8mb4_unicode_ci.
  ALTER TABLE `назва_таблиці` COLLATE зіставлення;
  • назва_таблиці — вкажіть назву таблиці, для якої потрібно змінити кодування.
  • зіставлення вкажіть необхідне зіставлення, наприклад utf8mb4_unicode_ci.
  ALTER TABLE `назва_таблиці` CHANGE `назва_поля` VARCHAR(40) CHARACTER SET кодування COLLATE зіставлення;
  • назва_таблиці — вкажіть назву таблиці, де необхідно змінити кодування вказаного поля.
  • назва_поля — вкажіть назву поля, для якої потрібно змінити кодування.
  • кодування — вкажіть необхідне кодування, наприклад utf8mb4.
  • зіставлення вкажіть необхідне зіставлення, наприклад utf8mb4_unicode_ci.
Зміст