2.10.6. Пошук файлів і каталогів через консоль

Підключившись до хостингу по SSH, можна виконати пошук файлів і каталогів за допомогою представлених нижче команд.

У командах замість точки . після find можна вказувати шлях до конкретного каталогу, всередині якого потрібно виконувати пошук.

Щоб виконати пошук всіх файлів і каталогів за назвою (без урахування регістру) в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -iname назва

Щоб виконати пошук всіх файлів по розширенню (без урахування регістру) в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -iname '*.php'

Щоб виконати пошук всіх файлів розміром більше 1000 КБ в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -size +1000k

Щоб виконати пошук всіх файлів розміром менше 500 Б в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -size -500b

Щоб виконати пошук всіх файлів і каталогів, модифікованих за останні 24 години, в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -mtime 1

Щоб виконати пошук всіх файлів і каталогів, модифікованих за останні 15 хвилин, в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -mmin 15

Щоб виконати пошук всіх файлів і каталогів, модифікованих від 5 до 10 днів назад, в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -mtime 5 -mtime -10 -daystart

Щоб виконати пошук всіх файлів з розширенням env, php, xml, yml або ini, Що містять вказаний фрагмент рядка, в поточному каталозі і всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find ./ -type f -regex ".*\.\(env\|php\|xml\|yml\|ini\)" -exec grep -i -H "фрагмент_рядки" {} \;

Провести пошук по всіх файлів у всіх каталогах рекурсивно можна так:

 grep -rn "фрагмент_рядки" ~/ 

Щоб виконати пошук усіх файлів більше певного розміру в поточному каталозі та всіх його підкаталогах, виконайте команду:

find . -xdev -type f -size +10M

Замість +10M вкажіть потрібний розмір. Розмір можна вказувати у різних форматах: 10 — У байтах, 10k — У кілобайтах, 10M — У мегабайтах, 10G — У гігабайтах.

Зміст