2.8.1.2. Скрипт перевірки вихідних портів

Щоб перевірити доступність вихідних портів, можна, можливо запустити такий скрипт:

 1. <?php
 2.  
 3. $host = 'portquiz.net';
 4. $ports = array(80, 443, 465, 587);
 5.  
 6. foreach ($ports as $port) {
 7. $connection = @fsockopen($host, $port);
 8. if (is_resource($connection)) {
 9. $result = ' (' . getservbyport($port, 'tcp') . ') is open';
 10. fclose($connection);
 11. } else {
 12. $result = ' is not responding';
 13. }
 14. print($host . ': ' . $port . $result . '<br>');
 15. }
 • У рядку 3 вказується адреса хоста, з яким будуть виконуватися спроби з'єднання. Можна використовувати загальнодоступний portquiz.net або вказати адресу конкретного хоста, до якого повинні бути звернення.
 • У рядку 4 в дужках через кому вказуються номера портів, доступність яких потрібно перевірити.
Зміст