2.24.2.1.1.3. фільтрація файлів

Для фільтрації файлів з певним розширенням можна використовувати регулярні вирази. Створення фільтра з використанням блокування файлу з розширенням .php проводиться так: У фільтрі потрібно вибрати Тіло листа, потім збігається з регулярним виразом і після ввести регулярний вираз

 filename=.+\.php

Замість .php можна вказувати будь-яке інше розширення. Після потрібно вибрати дію Видалити повідомлення і зберегти зміни.

Зміст