2.12.11. Регулярні вирази

Примітка

Виконувати тестування і налагодження регулярних виразів зручно за допомогою сервісів, на зразок regex101.com або regexr.com.

У директивах .htaccess можна використовувати регулярні вирази для гнучкого налаштування правил. Приклад регулярного виразу:

RedirectMatch /([^/]*)/([^/]*)/script.php$ http://example.com/index.php?$1=$2
 • . — замінює один будь—який символ.
 • ? — вказує на необов'язкове використання попереднього символу (наприклад, в конструкції tes?t підходитимуть як слова test так і tet).
 • * — означає, що попередній символ (група символів) може повторюватися (даний символ вказує необов'язковий повтор, тобто символ може зустрічатися як 0 раз, так і безліч).
 • [abc] — вказує перелік символів, які збігаються з буквами a, b або з.
  • [^abc] — перелік символів, які не використовуються. Тобто підійде будь—який символ, крім a, b або з.
  • [abc]* — перелік йдуть підряд символів, які будуть знайдені в рядку.
  • [^abc]* — перелік неприпустимих поспіль символів в рядку.
 • + — означає, що попередній символ (група символів) повинна повторюватися (на відміну від *, Даний символ вказує обов'язковий повтор, тобто символ може зустрічатися як мінімум 1 раз).
 • ! — символ логічного НЕ, використовується для формування правил винятків.
 • | — символ логічного АБО, встановлюється в групах.
 • () — угруповання конструкцій.
 • {x} — повторення символу кілька разів, де X — кількість повторень (кілька варіантів потрібно задавати через кому).
 • \ — екранування службових символів для використання їх в шаблонах.
 • .* — вказівка будь—якої кількості символів в будь—якому порядку. /.*/ — в такому випадку будуть підходити все подстроки між Слеш.
 • ^ — початок рядка, використовується на початку виразу.
 • $ — кінець рядка, вказується в кінці рядка.
 • \w — вказує на букву, цифру або підкреслення _.
 • \W — будь—який символ, крім літер, цифр і знака підкреслення.
 • \d — вказує на будь—яку цифру.
 • \D — вказує на будь—який символ, крім цифр.
 • \s — будь—який символ пробілу (відступу).
 • \S — будь—який не символ пробілу.

Вибірка з таблиці ASCII:

 • [0-9] — діапазон цифр від 0 до 9.
 • [a-z] — діапазон букв від a до z, латинський набір символів в нижньому регістрі.
 • [A-Z] — діапазон букв від A до Z в верхньому регістрі.
 • [a-zA-Z] або [a-Z] — діапазон букв від a до Z в будь—якому регістрі.

Для прикладу два URL:

 1. http://example.com/someurl/44/test/regular/expression.php
 2. http://example.com/url/4/another/test/somefile.php

Для створення шаблону переадресації, в який будуть входити всі запити, які починаються з someurl, Потрібно вказати так:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/someurl/

В такому випадку обидві адреси будуть підпадати під правило:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/.*url/

Використовуючи значення АБО можна домогтися правил для кількох варіантів:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(someurl|url)/

Використовуючи діапазон і повторення можна домогтися правил для перебору відповідних значень, приклад виведе перша адреса:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/+)[0-9]{2}(/+) 

А такий приклад виведе другий адреса:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/+)[0-9](/+) 

Щоб виключити з запиту посилання з використанням regular, Слід скористатися таким правилом:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !/regular/ 
Зміст