2.12.6. Обмеження доступу по IP

Примітка

Обмежувати доступ також можна через відповідний розділ панелі управління.

Увага!

Директиви в .htaccess, Які не будуть спрацьовувати для файлів, розширення яких вказані в списку статичних файлів.

Директиви потрібно розміщувати в файлі .htaccess, Розташованому в каталозі сайту, доступ до якого потрібно обмежити. Відвідувачі з обмеженим доступом отримуватимуть відповідь 403.

У прикладах директив:

  • XXX.XXX.XXX.XXX — це IP—адреса, для якого потрібно дозволити або заборонити доступ.
  • admin/login/ — це сторінка, до якої буде обмежений доступ. Повна адреса буде виглядати так — http://example.com/admin/login/.

Обмеження доступу до всього сайту за допомогою директив Order Allow,Deny:

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from XXX.XXX.XXX.XXX

Обмеження на сторінку за допомогою директив Rewrite:

RewriteEngine on
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^XXX\.XXX\.XXX\.XXX$
RewriteRule ^admin/login/? - [F,NC]

Обмеження до всього сайту за допомогою директив Order Allow,Deny:

Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from XXX.XXX.XXX.XXX

Обмеження на сторінку за допомогою директив Rewrite:

RewriteEngine on
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} ^XXX\.XXX\.XXX\.XXX$
RewriteRule ^admin/login/? - [F,NC]
Зміст