2.13.10.10.2. Налагодження підключення до бази даних в October

Увага!

З хостом localhost підключення працювати не буде. Адреса хоста потрібно брати з даних для підключення до бази даних.

Дані для підключення до бази даних в October вказуються в конфігураційному файлі config/database.php в блоці mysql в рядках:

'mysql' => [
  'driver'   => 'mysql',
  'engine'   => 'InnoDB',
  'host'    => 'хост',
  'port'    => 3306,
  'database'  => 'база даних',
  'username'  => 'логін',
  'password'  => 'пароль',
  'charset'  => 'utf8mb4',
  'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
  'prefix'   => '',
  'varcharmax' => 191,
],

Зміни можна вносити за допомогою файл-менеджера або будь-якого FTP-клієнта.

Зміст