2.13.4.1.3. Помилка 403 при відкритті XML-файла

Якщо при відкритті XML-файлу виникає помилка 403, варто перевірити директиви файлу .htaccess, Який може бути розміщений як в каталозі поруч з потрібним XML-Файл, так і в батьківських каталогах. Проблема виникає через те, що за замовчуванням OpenCart в деяких каталоги розміщує файл .htaccess з директивами заборони доступу до всіх файлів без винятків. Наприклад, у файлі /system/.htaccess в більшості випадків вказана блокування запитів так:

<Files *.*>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
</Files>

Для надання доступу до всіх XML-Файл в каталозі і його підкаталогах (наприклад, /system/storage/download/ та ін.) потрібно за допомогою файл-менеджера або будь-якого FTP-клієнта змінити файл .htaccess, Доповнивши його директиви так:

<Files *.*>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
</Files>
<Files *.xml>
  Order Allow,Deny
  Allow from all
</Files>
Зміст