2.13.4.20. Відключення підрахунку товарів в категоріях в OpenCart

Стандартний функціонал OpenCart, що виконує підрахунок товарів в категоріях, занадто ресурсномісткий і може викликати величезні затримки в роботі сторінок і високе навантаження на сервер. Рекомендується його відключати для сайтів. Процедура відключення залежить від використовуваної версії OpenCart:

Щоб відключити підрахунок, виконайте наступне:
 1. Відкрийте адмінпанель сайту.
 2. Перейдіть в розділ «Система → Налаштування» («System → Settings»):
 3. Праворуч від назви магазину натисніть «Редагувати» («Edit»):
 4. На вкладці «Опції» («Options») навпроти «Кількість товарів в категорії» Оберіть «Ні»:
 5. Збережіть зміни, натиснувши «Зберегти» («Save») В правому верхньому кутку сторінки:
 6. Перевірте роботу сайту.
Якщо ви використовуєте версію OpenCart 1.5.1 і нижче, відключати функцію підрахунку необхідно безпосередньо в коді сайту. Для цього виконайте наступне:
 1. Відредагуйте файл catalog/controller/common/header.php:
  1. Приблизно на 200-му рядку знайдіть наступний рядок і закоментуйте її, додавши на початку //:
   $product_total = $this->model_catalog_product->getTotalProducts($data);
  2. Знайдіть рядок:
   'name' => $child['name'] . ' (' . $product_total . ')',

   І замініть її на таку:

   'name' => $child['name'],
  3. В кінцевому підсумку у вас повинно вийти так:
   //$product_total = $this->model_catalog_product->getTotalProducts($data);
   $children_data[] = array</b></br>
   'name' => $child['name'],</b></br>
   'href' => 'href' => $this->url->link('product/category', 'path=' . $category['category_id'] . '_' . </b> </br>
   );
 2. Перевірте роботу сайту.
Зміст