2.13.4.3. Файли OpenCart

Файли OpenCart називаються config.php і розміщуються в двох місцях:

  1. У підкаталозі admin.
Зміст