2.13.4.5. Адмін OpenCart

Для відкриття стандартної сторінки входу в адмін-панель OpenCart допишіть до Веб-сайт Топ admin (Наприклад, example.com/admin).

У разі втрати пароля адміністратора можна встановити новий по інструкції.

Зміст