2.13.2.18. Налаштування Redis в Joomla!

 1. Відкрийте адмінпанель сайту.
 2. Перейдіть в розділ «Система → Загальні налаштування» («System → Global Configuration»):
 3. На вкладці «Система» («System») В секції «Cache Settings»:
  1. Навпаки «Cache Handler» Оберіть «Redis».
  2. Переконайтеся, що перемикач навпроти «Persistent Redis» встановлений в положення «Yes».
  3. У полі «Redis Server Host» вкажіть /home/example/.system/redis.sock, Підставивши замість example назва хостинг-аккаунта, в якому розміщений сайт.
  4. Переконайтеся, що в полі «Redis Server Port» вказано порт 6379.
  5. Навпаки «System Cache» Оберіть «ON - Conservative caching».
 4. Збережіть зміни, натиснувши «Зберегти» («Save») або «Зберегти і закрити» («Save & Close») В лівому верхньому кутку сторінки.
 5. Перевірте роботу сайту.
Зміст