Порядок обробки скарг

Всі листи, які надходять на поштову адресу abuse@ukraine.com.ua, зберігаються у спеціальному програмному забезпеченні компанії "Хостінг Україна" для подальшої обробки. Обробка отриманої кореспонденції проводиться співробітниками компанії в установленому порядку:

1. Порядок подання та оформлення звернень про протиправні дії

1.1. Подання звернення проводиться шляхом відправлення електронного листа на поштову адресу компанії: abuse@ukraine.com.ua.
1.2. Звернення має бути складено українською, російською або англійською мовою.
1.3. Звернення має містити наступну інформацію:
1.3.1. Повне ім'я відправника.
1.3.2. Опис того, чиї саме права і яким чином були порушені.
1.3.3. Контактні дані відправника звернення або уповноваженої ним особи.
1.3.4. Документальне підтвердження порушення (рішення суду, підтвердження авторських прав тощо).
 
2. Строки та порядок опрацювання звернень
 
2.1. Звернення, що надійшло, разом з контактами відправника звернення направляється в робочі дні власнику ресурсу, на який надійшло звернення.
2.2. Документально підтверджені та обґрунтовані звернення про незаконну діяльність розглядаються у встановлені законом строки, які, як правило, не перевищують 5 днів з моменту надходження таких звернень на e-mail: abuse@ukraine.com.ua.
2.3. Відповіді з результатами розгляду звернень в обов 'язковому порядку надаються лише для обґрунтованих і документально підтверджених звернень.
2.4. Компанія не несе відповідальності за неможливість розгляду звернень, які не були доставлені з технічних причин.
2.5. Обробка звернень про незаконну діяльність проводиться згідно з публічною офертою, законодавства України та чинних в Україні норм міжнародного права.