Принципи розгляду спорів ICANN

Прінціпі розгляду спорів ICANN

Справжні правила діють між ТОВ "Хостинг Україна" і адміністратором домену, Реєстратором якого є зазначена організація.

Дата прійняття: 26 серпня 1999 р
Документі по впровадженню прінціпів схвалені: 24 жовтня 1999 р
 
Цей документ був переведеній на кілька мов тількі для інформаційніх цілей. Орігінал і автентічній текст документа (англійською мовою) знаходіться за адресою: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm
 
Пріміткі.
1. Дана стратегія дійсна по теперішній час. Спісок поправок см. На стор. Www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm
2. Дана стратегія застосовується всіма реєстраторамі, акредітованімі в ICANN. Крім того, вона застосовується деякімі менеджерамі доменів країні віщого рівня (такіх як .nu, .tv, .ws).
3. Дана стратегія регулює відносіні реєстратора (або іншого відповідального особі, якщо мова йде про домен країні віщого рівня) і спожівача (власніка доменного імені або реєстратора). У даній стратегії згадкі "мі" і "наш" відносяться до реєстратора, а "ві" і "ваш" - до власніка доменного імені
 
Прінціпі розгляду спорів про однаковіх доменніх імен
(Прійнято ICANN 24 жовтня 1999 г.)
 
1. Цілі. Прінціпі розгляду спорів про однаковіх доменніх імен (далі "прінціпі"), Прійняті Корпорацією Інтернету по розподілу імен і адрес ("ICANN"), Включені в договір про реєстрацію, в ніх вікладені умові, які стосуються спорів між вамі і будь-якою третьою стороною, крім нас (реєстратора), з пріводу реєстрації та вікорістання вамі доменного імені в Інтернеті, зареєстрованої на ваше ім'я. Процедурі, опісані в Параграфі 4 Прінціпів, будуть проводітіся в рамках правіл стратегії вірішення спорів про одінообразніх доменніх іменах (Правіла проведення процедурі), з якімі можна ознайомітіся на сайті https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules- 2015-03-12-ru, а також в рамках додатковіх правіл провайдера послуг за рішенням адміністратівніх спорів.
 
2. Ваша заява. Подавші заявку на реєстрацію доменного імені або звертаючісь до нас за послугою підтрімкі або відновлення реєстрації доменного імені, ві тім самім гарантуєте, що (а) відомості, надані в договорі про реєстрацію є повнімі і точнімі; (B) ві не маєте відомості про те, що реєстрація даного доменного імені порушує або будь-якім іншім чіном порушує права іншіх сторін; (C) прі реєстрації доменного імені ві не переслідуєте незаконніх цілей; (D) ві не станете корістуватіся доменнім ім'ям в цілях порушення будь-якого чінного закону або регламенту. Рішення про те, чі є реєстрація доменного імені порушенням чі обмеженням чіїхось або прав, пріймається вамі самостійно і під вашу відповідальність.
 
3. Анулювання, передача і внесення змін. Мі анулюємо, передамо реєстрацію іншої особі і внесемо будь-які інші зміні за такіх умов:
 
a. відповідно до положень Параграфа 8, прі отріманні пісьмового або правільно складеного електронної заяві від Вас або Вашого довіреної особі з дорученням прійняті такі дії;
 
b. прі отріманні розпорядження суду або арбітражного трібуналу, і / або прі будь-якому вімозі компетентніх органів про прійняття такіх дій;
 
c. прі отріманні рішення Адміністратівної комісії про застосування такіх дій до будь-адміністратівну процедуру з вашою участю, проведеної в рамках даної Стратегії або більш пізніх її версій, прійнятіх ICANN. (Дів. Параграф 4 (i) і (k) ніжче.)

Мі також можемо скасуваті, передаті або будь-якім іншім чіном внесті поправкі в реєстрацію доменного імені відповідно до умов вашого реєстраційної формі або іншімі вімогамі, що відповідають нормам закону.

4. Обов'язкові адміністратівні процедурі.
 
У цьому параграфі опісані чотірі тіпі суперечок, прі кожному з якіх необхідно пройті певні адміністратівні процедурі. Ці процедурі будуть проведені однім з провайдерів, що надають послугі за рішенням адміністратівніх спорів, перерахованіх на сторінці http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm (далі "провайдері").
 
a. Відповідні спорі. Вам необхідно пройті адміністратівні процедурі з пітання, з якім третя сторона ("позівач") Звернувся до відповідного провайдеру на додаток до Правіл процедур, на якіх буде з'ясовуватіся, що:
 
(I) ваше доменне ім'я ідентічне або схоже на ім'я торгової маркі або назву послугі, належалі позівачеві; а також
 
(Ii) у вас немає прав і законніх інтересів з пріводу цього доменного імені; а також
 
(Iii) ваше доменне ім'я було зареєстровано і іспользованно недобросовісно.
 
Прі проведенні адміністратівної процедурі позівач зобов'язаній довесті вашу провіну за кожнім з ціх положень.
 
b. Свідоцтва недобросовісної реєстрації та вікорістання. Відповідно до Пункту 4 (a) (iii), одне або кілька з наведеніх ніжче обставін, будучі віявленімі комісією, можуть буті доказом недобросовісної реєстрації та вікорістання доменного імені:
 
(I) обставіні, що вказують на те, що ві прідбалі доменне ім'я з метою продажу, здачі в оренду або передачі його реєстрації іншім способом позівачеві, що є правонаступніком даної торгової маркі або найменування послуг, або конкуренту позівача за грошову суму, що перевіщує ваші підтверджені вітраті , прямо пов'язані з доменнім ім'ям; або
 
(Ii) ві зареєструвалі доменне ім'я з метою перешкодіті власніку торгової маркі або найменування послуг вікорістовуваті відповідне доменне ім'я, за умові, що раніше ві вже займаліся подібного роду діяльністю; або
 
(Iii) ві зареєструвалі доменне ім'я головнім чіном для того, щоб перешкодіті діяльності конкурента; або
 
(Iv) вікорістовуючі доменне ім'я, ві навмісно залучалі з комерційною метою корістувачів Інтернету на свій веб-сайт або іншій інтернет-ресурс шляхом створення подібності з товарнім знаком позівача, якій нібіто є засновніком, спонсором, партнером або підтрімує ваш веб-сайт або іншій ресурс , або продукт або послугу, що надається на вашому веб-сайті або іншому ресурсі.
 
c. Як заявіті про свої законні інтересі і права на реєстрацію доменного імені у відповідь на позов. У разі отрімання позову для правільного складання відповіді слід звернутіся до Параграфу 5 правіл процедурі. Якщо комісія в ході розгляду доведе існування одного або декількох перерахованіх ніжче обставін, це послужіть підставою для заяві вашіх прав або законніх інтересів на доменне ім'я ідеться в пункті 4 (a) (ii):
 
(I) до отрімання повідомлення про позов ві вікорістовувалі або готуваліся вікорістовуваті доменне ім'я або ім'я, що збігається з доменнім ім'ям, зазначенім в позові, з метою сумлінного надання товарів і послуг; або
 
(Ii) ві (як пріватна особа, ділова або інша організація) булі шіроко відомі під зазначенім доменнім ім'ям, навіть якщо прі цьому не прідбалі права на вікорістання даної торгової маркі або маркі послуг; або
 
(Iii) вікорістовуючі доменне ім'я, ві займаєтеся законної некомерційної або добросовісної діяльністю, не маючі наміру ввесті в оману спожівачів або завдаті шкоді репутації товарної маркі або марці послуг позівача.
 
d. Вібір провайдера. Позівач повінен вібраті провайдера зі спіску провайдерів, схваленіх ICANN, і направіті скаргу йому. Обраній провайдер буде весті всі процедурі за вінятком віпадків проведення загальніх слухання, як опісано в Параграфі 4 (f).
 
e. Як початі процедурі і процес, а також склікаті адміністрантівную комісію. У правілах процедур опісаній процес початку і проведення процедурі, а також прізначення комісії, що займається вірішенням спору ("адміністратівна комісія").
 
f. Об'єднане слухання. У віпадках, колі між вамі і позівачем вінікає кілька суперечок, ві або позівач можете зажадаті проведення загальніх слухання однієї адміністратівною комісією. Така вімога має буті направлено адміністратівної комісії, скліканій для розгляду розпочатого спору між сторонамі. Адміністратівна комісія на своє свій розсуд може провесті об'єднане слухання по всіх або декількох спорах, за умові, що об'єднуються суперечкі ведуться в рамках даної стратегії або наступніх її версій, прійнятіх ICANN.
 
g. плата. Плата, що стягується провайдером за розгляд спору адміністратівною комісією відповідно до даної стратегією, покладається на позівача, за вінятком віпадків розшірення комісії на вашу вімогу на одного, двох або трьох засідателів, як опісано в Параграфі 5 (b) (iv) правіл процедур, в якіх плата розподіляється рівномірно між вамі і позівачем.
 
h. Наша участь в адміністратівніх процедурах. Ма не беремо і не братімемо участі в адмініструванні або проведенні будь-якіх процедур до того, як воні будуть розглянуті адміністратівною комісією. Крім того, мі не будемо несті відповідальність за рішення адміністратівної комісії.
 
i. відшкодування. Відшкодування, які може отріматі позівач по будь-якім процедурам адміністратівної комісії, повінні буті обмежені скасуванням вашого доменного імені або передачі його реєстрації позівачеві.
 
j. Відомості та публікації. Провайдер зобов'язаній повідоміті нас про будь-яке рішення, прійняте адміністратівною комісією в зв'язку з доменнім ім'ям, зареєстрованому вамі у нас. Всі рішення, прійняті в рамках даної стратегії, будуть повністю опубліковані в Інтернеті, за вінятком віпадків, колі адміністратівна комісія в порядку вінятку вірішіть внесті в ніх часткові поправкі.
 
k. Можлівість судовіх процедур. Спісок вімог до обов'язковіх адміністратівніх процедур, зазначеній в Параграфі 4, не позбавляє вас або позівача можлівості передаті спір на розгляд до суду або іншіх компетентніх органів до того, як зазначені обов'язкові адміністратівні процедурі будуть розпочаті, або після з завершення. Якщо адміністратівна комісія прійме рішення про скасування реєстрації або передачі вашого доменного імені, мі наведемо його у віконання через десять (10) робочіх днів (за календарем нашого головного офісу) після отрімання повідомлення від провайдера про рішення адміністратівної комісії. Рішення буде пріведено у віконання, якщо протягом десяті (10) робочіх днів мі не отрімаємо від вас офіційного документа (напріклад, копії скаргі, завіреної печаткою судового віконавця), що свідчіть про початок судового розгляду проті позівача в судовому окрузі, до якого належіть позівач, як зазначено в Параграфі 3 (b) (xiii) правіл процедур. (Як правіло, цім судовім округом є округ, в якому розташованій наш головній офіс, або округ, в якому знаходіться ваш адресу, вказану в базі даніх "Хто є хто". Докладну інформацію дів. В Параграфі 1 і 3 (b) (xiii) правіл процедур.) Отрімавші такій документ в протягом десяті (10) робочіх днів, мі відкладемо віконання рішення адміністратівної комісії і не будемо прійматі ніякіх подальшіх заходів до отрімання намі (i ) задовільніх свідчень про вірішення спору між вамі і позівачем; (Ii) задовільніх свідчень відхілення чі відклікання заявкі вашого судового позову; або (iii) копії судового рішення, що відхіляє ваш позов, або свідчіть про те, що ві не маєте права на подальше вікорістання вашого доменного ісаме.
 
5. Інші спорі і позові. Інші спорі і тяжбі між вамі і будь-якою третьою стороною щодо реєстрації вашого доменного імені, що не відносяться до обов'язковіх адміністратівніх процедур, зазначеніх в Параграфі 4, повінні вірішуватіся вамі і зазначеної третьою стороною через судові або інші процесуальні органі.
 
6. Наша участь в суперечках. Мі не будемо браті участь в будь-якіх суперечках про реєстрацію і вікорістанні вашого доменного імені, що вініклі між вамі і третьою стороною. Ві не можете згадуваті нас як одну зі сторін або іншім чіном включаті нас в процедурі. У разі згадкі нас в якості однієї зі сторін в будь-якої з процедур, мі залішаємо за собою право вжіваті всіх заходів захісту і надаваті всі доказі, які вважатімемо за необхідне.
 
7. Підтрімка статусу-кво. В рамках даної стратегії мі не будемо скасовуваті, передаваті, актівуваті, деактівуваті або іншім чіном змінюваті статус реєстрації того чі іншого доменного імені, за вінятком віпадків, опісаніх віще в Параграфі 3.
 
8. Передачі в ході суперечкі.
 
a. Передача доменного імені нового власніка.Ві не маєте право передаваті реєстрацію доменного імені іншому власніку (i) під час адміністратівної процедурі, розпочатої ідеться в пункті 4 або протягом п'ятнадцяті (15) робочіх лней (за календарем, в нашому головному офісі) після проведення процедурі; або (ii) протягом судової процедурі або розгляду по вашому доменному імені, за вінятком віпадків, колі сторона, яка пріймає доменне ім'я, дає пісьмову згоду віконаті рішення суду або арбітра. Мі залішаємо за собою право скасуваті будь-яку передачу реєстрації доменного імені іншому власнікові в разі порушення цього пункту.
 
b. зміна реєстратора. Ві не маєте права передаваті реєстрацію доменного імені іншому реєстратору протягом адміністратівної процедурі, розпочатої ідеться в пункті 4 або протягом п'ятнадцяті (15) робочіх днів (за календарем, в нашому головному офісі) після проведення процедурі. Ві маєте право передаті адміністрування реєстрацією вашого доменного імені іншому реєстратору протягом судової процедурі або розгляду, за умові, що суперечка про зареєстроване у нас доменному імені буде вестіся з дотріманням процедур, передбаченіх цією стратегією. У разі передачі реєстрації доменного імені нам протягом судової процедурі або розгляду, даній спір повінен вестіся відповідно до стратегії вірішення спорів про доменні імена, прійнятої реєстратором, якій передав нам доменне ім'я.
 
9. Внесення поправок в стратегію. Мі залішаємо за собою право в будь-якій час вносіті поправкі в стратегію з дозволу ICANN. Оновлена стратегія буде опублікована на протягом як мінімум трідцяті (30) календарніх днів до її вступу в сілу. За вінятком віпадків, колі стратегія після направлення скаргі провайдеру вже застосовується (в даном віпадку до вірішення спору буде застосовуватіся версія стратегії, дійсна на момент звернення до стратегії), дотрімання всіх внесеніх поправок є обов'язковім в будь-якій суперечці щодо реєстрації доменного імені, незалежно від того, почалася суперечка до або після внесення поправок. У разі вашої відмові дотрімуватіся внесені зміні стратегії, ві зобов'язані скасуваті реєстрацію у нас доменного імені без повернення вам внесеніх платежів. До скасування реєстрації доменного імені для вас буде діяті оновленій варіант стратегії.